Политика за поверителност

Последна актуализация: 16.10.2020 г.

Благодарим Ви за посещението на нашата Интернет страница www.sspluxuryapartments.com. Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме личните Ви данни, събирани чрез тази Интернет страница и за Вашите права в тази връзка.

1. Администратор на лични данни
САН СТЕФАНО ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕАД, с ЕИК 130465134 (по-долу ССПД, Администраторът, ние, нас) управлява и администрира Интернет страницата www.sspluxuryapartments.com и е администратор на лични данни, събирани и обработвани чрез нея.

За да бъде максимално полезно чрез своята Интернет страница, в определени случаи ССПД обработва лични данни на потребители на страницата и в това си качество се явява Администратор на лични данни по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общ регламент относно защитата на данните).

Сигурността на Вашата информация е важна част от вътрешната политика на ССПД. Като Администратор ССПД разглежда с приоритет въпросите за защитата на личните Ви данни, събрани по време на посещението Ви на нашата Интернет страница и процесите по обработването и съхранението им в съответствие със законовите изисквания.

2. Връзка с Администратора
Вие можете да се обръщате към нас по всички въпроси относно обработването на предоставените от Вас посредством нашата Интернет страница лични данни и упражняването на правата Ви във връзка с това обработване. Можете да се свържете с нас по някой от следните начини:

3. Лични данни, които събираме за Вас. Цели и основания за обработването им
Ползването на информацията от нашата Интернет страница не предполага предоставянето от Ваша страна на лични данни.

Интернет страницата съдържа следните функционалности, при които e възможно ССПД да събира и обработва Ваши лични данни:
3.1. Изпращане на запитване
Личните данни, събирани и обработвани от ССПД чрез опцията за отправяне на въпроси „Изпратете ни имейл” в секцията Контакти са: Вашите имена (име и фамилия), имейл адрес и други данни, които Вие сте решили да ни предоставите във Вашето запитване.

Посочените лични данни се събират също и в случай, че изпратите запитване до общия имейл адрес на дружеството, посочен в секцията Контакти.

Личните Ви данни се събират и обработват:

3.2. Други събирани данни
Освен посочените по-горе лични данни, събирани от ССПД, при използването на определени функции на Интернет страницата, допълнително могат да бъдат обработвани и други данни.

ССПД използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, които събират информация от Вас при взаимодействие с нашата Интернет страница, за да подобрим нейното представяне и функционалност.

Бисквитките са малки текстови файлове, които могат да бъдат записани на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате Интернет страница. Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят Вашето устройство следващия път, когато го посетите. Web beacons или други подобни файлове могат да правят същото. В тази политика използваме термина бисквитки, за да назоваваме всички файлове, които събират информация по този начин.

Повече за бисквитките, както и начините да откажете използването на бисквитки на Вашето устройство, можете да откриете в нашата Политика за бисквитки.

4. Последици при непредоставяне на лични данни
Когато възнамерявате да ни изпратите запитване, предоставянето на данните от Ваша страна е изцяло доброволно.

В случай, че не желаете да предоставите личните си данни, няма да можете да получите желаните от Вас услуги - няма да можем да отговорим на Вашето запитване.

5. Предоставяне на Вашите лични данни 
ССПД може да предостави Вашите лични данни на следните категории получатели:

 • държавни органи, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;
 • дружеството, което по възлагане на ССПД поддържа тази Интернет страница.

6. Вашите права във връзка с обработването на лични данни
Във връзка с обработването на личните Ви данни от ССПД Вие разполагате с различни права за защита на Вашите интереси. Всички права, изброени по-долу (с изключение на правото на жалба до надзорен орган), можете да упражните, като отправите искане за целта до нас. ССПД ще положи необходимите усилия, за да удовлетвори Вашето искане без ненужно забавяне.

 • Право на достъп:
  Основно Ваше право е по всяко време да получите потвърждение от ССПД дали се обработват Ваши лични данни, както и да получите достъп до обработваните данни и информация относно целите на обработването, категориите лични данни, които се обработват, получателите на личните Ви данни, срока на обработване, наличието на автоматизирано вземане на решения и правата Ви във връзка с обработването.
 • Право на коригиране:
  Когато считате, че обработваните за Вас лични данни са неточни, имате право да поискате от ССПД тяхното коригиране, а също и да поискате непълните Ви лични данни да бъдат попълнени.
 • Право на изтриване:
  Като субект, чиито лични данни се обработват от ССПД, Вие имате право да поискате от Администратора тяхното изтриване в следните случаи:
  а) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и обработвани;
  б) оттегляне на съгласието Ви, въз основа на което са обработвани личните Ви данни;
  в) личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно;
  г) възразили сте срещу обработването на данните Ви и няма законови основания за обработването, които да имат преимущество;
  д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правото на Европейския съюз или на Република България.
 • Право на ограничаване на обработката:
  Друго Ваше право, във връзка с обработването на личните Ви данни от ССПД е да изискате, доколкото са спазени законовите изисквания, ССПД да ограничи обработването на данните Ви в следните случаи:
  а) оспорвате точността на личните данни – за срок, позволяващ на ССПД да провери точността на Вашите данни;
  б) обработването на личните данни е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а да ограничите използването им;
  в) ССПД не се нуждае повече от личните Ви данни за посочените цели, но Вие изискате да се ограничи обработването им, за  целите на установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Право на възражение срещу обработката на данни:
  Доколкото Вашите лични данни са предмет на обработка от ССПД, Вие имате право да възразите по всяко време срещу това обработване. В този случай ССПД ще прекрати обработването на Вашите лични данни, освен ако няма друго правно основание за по-нататъшното им обработване като например спазването на законови изисквания или са налице други легитимни интереси, които изискват продължаване на обработването.
 • Право на оттегляне на съгласието Ви:
  Обработването на Вашите лични данни от ССПД, което се основава на изричното Ви съгласие за това, може да бъде прекратено с оттегляне на съгласието от Ваша страна. Това Ваше право има незабавно действие, но не влияе на законосъобразността на обработването на личните Ви данни, извършвано до момента на оттегляне на съгласието Ви.
 • Право на преносимост на данните:
  Имате право да получите копие от личните данни, които сте предоставили на ССПД, включително, когато това е възможно, в електронна форма. Когато обработването на данните Ви е основано на съгласие или на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин, можете да отправите искане до ССПД да получите личните данни в структуриран, широко използван, машинно четим формат. Във връзка с това можете също да поискате ССПД да прехвърли тези данни пряко на друг администратор на лични данни по Ваше указание.
 • Право на жалба до надзорен орган:
  Ако считате, че личните Ви данни се обработват незаконосъобразно или правата Ви във връзка с тях са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния български надзорен орган –Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Можете да се свържете с КЗЛД като използвате посочените по-долу данни за контакт:
  Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  Телефон: 02/91-53-518
  E-mail
  : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.:

7. Промени в настоящата Политика
ССПД може периодично да променя настоящата Политика за поверителност, за да я съобрази със законодателни промени или прилагани от ССПД практики и политики. Когато правим такива промени, ние променяме и датата на последна актуализация, посочена в началото на тази политика, за да може да се запознаете с актуалните условия за обработване на Вашите данни.

Publish modules to the "offcanvas" position.